Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Hallands Regionförbund!

 

Regionförbundet i Halland har varit verksam sedan 1951. Har som mål att verka för vattenkunskap i länets sex kommuner. Största länsövergripande uppdraget är Flytvästdepåerna som finns i samtliga kommuner och att ha uppdaterade instruktörer i länet där vi bistår våra lokala klubbar med instruktörer. De två lokala klubbarna är Livräddarna Varberg och Livräddarna Tylösand. som har den stora verksamheten i länet med simning, livräddning, HLR och säkerhet. Regionförbundet har ett mycket gått samarbete med Livräddarskolan i Tylösand där vi förlägger många av Regionförbundets aktiviteter.

 

SLS-Halland har 408 medlemmar.

Simskola för vuxna, kontakta Ole Saadenhjelm på 070-496 91 26 eller o.saadenhjelm@hotmail.com

SLS Flytvästdepåer

Vattensäkerhet är viktig! Behöver du låna en flytväst?

Här kan du låna Svenska livräddningssällskapets flytvästar på följande platser:

Laholm: Turistbyrån, Stortorget

Halmstad: Räddningstjänsten, Kristinehedsvägen 2

Hyltebruk: Räddningstjänsten, Verkstadsgatan 1

Falkenberg: Räddningstjänsten, Vingrens väg 2

Varberg: Räddningstjänsten, Stormhallsvägen 1

Kungsbacka: Aranäshallen, Kungsbacka Sportcenter

Ansvarig för våra flytvästdepåer är Jonas Holmström, Falkenberg

Regionförbundets styrelse

Ordförande

Bo S Carlsson

Sekreterare

Peter Karlborg

Kassör

Kristina Sahlin

Ledamöter

Jonas Holmström

Göran Hult

Anders Jacobsson

Thomas Thuresson

Hedersledamot Leif Karlborg

och från lokalklubbarna Per Tjernström Varberg och Peter Karlborg Halmstad.

Vill du läsa mer gå in på livräddningsklubbarnas hemsidor.

Länkar till livräddarklubbarnas hemsidor

Livräddarna Varberg: www.lifeguards.se

Livräddarna Tylösand: www.tylosand.net

Kontakt

c/o Sahlin
Fregattvägen 2
302 72 Halmstad
hem 035-308 78, fax 035-308 78
fregattvagen@gmail.com

Press

Leif Karlborg
Bonnagårdsvägen 21
302 92 Halmstad
070-374 27 97
leif.karlborg@tylosand.net