Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till  Göteborgs regionförbund

Hemsida Göteborgs regionförbund

Svenska Livräddningssällskapet Göteborgs, bedriver, bland mycket annat, en omfattande simundervisning inom Göteborgsområdet. Årligen deltar cirka 12 000 barn och fler än 300 vuxna i simskolor, inom- och utomhus.

Simskolor arrangeras av Svenska Livräddningssällskapet Göteborg vid de flesta av Göteborgs simhallar och bedrivs terminsvis, vår och höst. Även intensiv- och sommarsimskolor finns på programmet.

Förutom simskolor arrangerar Svenska Livräddningssällskapet Göteborg under hela året utbildningar till simlärare och poollivräddare i olika kunskapsnivåer. För allmänheten arrangeras också bl a kurser i HLR (hjärt-lungräddning, och Livräddande första hjälpen till barn. För personal i förskolor och på skolor finns speciellt anpassad utbildning ex "Klassen i simhallen" och fortbildning för förskolelärare.

Vill man ge sig ut på en båt- eller istur behöver man flytväst och annan säkerhetsutrustning. Har du inte egen utrustning kan du låna ur vår flytvästdepå på Sörredsbadet, vårt eget bad. sorredsbadet@slsgoteborg.se

Kontakt

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg
Sörredsbacken 20, 418 78 Göteborg, Tel: 031 46 66 00
E-post: info@slsgoteborg.se, hemsida: www.slsgoteborg.se

Verksamhetschef: Tina Heiker Hult, tel. 0725 85 00 82, tina.h.hult@slsgoteborg.se 

tf Enhetschef Kansli: Marie Lindblom, tel 0725 85 21 10, marie.lindblom@slsgoteborg.se

tf Enhetschef Simskola: Frida Ström, tel 0725 85 00 83, frida.strom@slsgoteborg.se

Enhet Livräddning/Säkerhet: Robert Rochowiak, (bevakning) tel 0725 85 00 04, robert@slsgoteborg.se 

Enhetschef Sörredsbadet: Marek Koscielniak, tel. 0725 85 23 04, marek.koscielniak@slsgoteborg.se

Teamledare kursverksamhet: teamledare@slsgoteborg.se
Livräddarna Göteborg:  livraddarnagbg@slsgoteborg.se 

 

Styrelse:

Ordförande: Helena Royson, styrelsen@slsgoteborg.se

V ordförande:  Erika Jabler, styrelsen@slsgoteborg.se

Ledamot: Niclas Carnebratt, styrelsen@slsgoteborg.se

Ledamot: Mikael Hinnerson, styrelsen@slsgoteborg.se

Ledamot: Marie Louise Hänel Sandström, styrelsen@slsgoteborg.se

Ledamot: Ingemar Waldenby,  styrelsen@slsgoteborg.se

 

 

Förkortningar

Utbildningsansvarig - Usimliv
Hjärt-lungräddning kontaktperson - HLR
Barnens Livräddningsskola - BLS
Unga Livräddare - UL
En vattensäker kommun - EVK