Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till  regionförbund Göteborg

Hemsida regionförbund Göteborg

Svenska Livräddningssällskapet Göteborgs, bedriver, bland mycket annat, en omfattande simundervisning inom Göteborgsområdet. Årligen deltar cirka 12 000 barn och fler än 300 vuxna i simskolor, inom- och utomhus.

Simskolor arrangeras av Svenska Livräddningssällskapet Göteborg vid de flesta av Göteborgs simhallar och bedrivs terminsvis, vår och höst. Även intensiv- och sommarsimskolor finns på programmet.

Förutom simskolor arrangerar Svenska Livräddningssällskapet Göteborg under hela året utbildningar till simlärare och poollivräddare i olika kunskapsnivåer. För allmänheten arrangeras också bl a kurser i HLR (hjärt-lungräddning, och Livräddande första hjälpen till barn. För personal i förskolor och på skolor finns speciellt anpassad utbildning ex "Klassen i simhallen" och fortbildning för förskolelärare.

Vill man ge sig ut på en båt- eller istur behöver man flytväst och annan säkerhetsutrustning. Har du inte egen utrustning kan du låna ur vår flytvästdepå på Sörredsbadet, vårt eget bad. sorredsbadet@slsgoteborg.se

Kontakt

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg
Sörredsbacken 20, 418 78 Göteborg, Tel: 031 46 66 00
E-post: info@slsgoteborg.se, hemsida: www.slsgoteborg.se

Verksamhetschef: Tina Heiker Hult, tel. 072 585 00 82, tina.h.hult@slsgoteborg.se 

tf Enhetschef Administration: Marie Lindblom, tel. 072 585 21 10, marie.lindblom@slsgoteborg.se 

tf Enhetschef Simkunnighet: Frida Ström, tel. 072 585 00 83, frida.strom@slsgoteborg.se

Enhet Livräddning &Säkerhet: bevakning@slsgoteborg.se

Enhet Sörredsbadet: Marek Koscielniak, t. 072 585 23 04, marek.koscielniak@slsgoteborg.se

Teamledare kursverksamhet: teamledare@slsgoteborg.se
Livräddarna Göteborg:  livraddarnagbg@slsgoteborg.se 

 

Styrelse:

Ordförande: Lennart Jönsson, ordforande@slsgoteborg.se

Ledamot:  Helene Brandrup Wognsen, styrelsen@slsgoteborg.se

Ledamot: Niclas Carnebratt, styrelsen@slsgoteborg.se

Ledamot: Malin Hermansson, styrelsen@slsgoteborg.se

Ledamot: Marie Louise Hänel Sandström, styrelsen@slsgoteborg.se

Ledamot: Ingemar Waldenby,  styrelsen@slsgoteborg.se

 

 

Förkortningar

Utbildningsansvarig - Usimliv
Hjärt-lungräddning kontaktperson - HLR
Barnens Livräddningsskola - BLS
Unga Livräddare - UL
En vattensäker kommun - EVK