Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Preliminär sammanställning av omkomna genom drunkning under februari 2018

 

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 1 personer omkom genom drunkning under februari i år jämfört med 7 personer under februari 2017. Under årets två första månader har totalt 15 personer drunknat jämfört med 12 under samma period förra året.

                                           2018        februari        2017

                                              0                 Is                5

                                              1             övriga             2     

                                              1              totalt             7                      

 

Årets andra månad avviker positivt såväl beträffande 2018 års början och samma månad föregående år. Att endast en omkommer i februari till följd av drunkning är också under snittet för februari som ligger på 5 personer för referensperioden 2000-2017. Glädjande visar statistiken att ingen omkommit i samband med isrelaterade olyckor. Efter en mardrömslik januari med högsta antalet på minst 18 år så är det en positiv utveckling som förhoppningsvis befäst våren igenom.

 

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under februari 2018.

22/2 Hav, kaj, övrigt

Uddevalla, O-län

En bil körde över kanten vid färjeläget i Uddevalla. I bilen fanns en man och hans son i tioårsåldern, som båda fördes till sjukhus. Mannens liv gick dock inte att rädda.

 

Ytterligare information Mikael Olausson                0769-411465

Mer drunkningsstatistik hittar ni här

 

Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.

Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands - exklusive suicid.