Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Svenska Livräddningssällskapet tilldelas 2,3 miljoner för att bidra till friluftslivet

Fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2015 är klar. Svenska Livräddningssällskapet har blivit tilldelad totalt 2,3 miljoner av det totala anslaget på knappt 28 miljoner kronor.

- Det är glädjande att vi får fortsatt starkt stöd från Svenskt Friluftsliv, då detta är pengar som är viktiga för vår verksamhet. Extra roligt att vi får medel till barn- och ungdomsverksamheten, ett område vi jobbat fokuserat med under flera år nu, säger Karin Brand generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.

1,8 miljoner av bidraget är i form av ett organisationsbidrag som är syftar till att utveckla och driva organisationen framåt. 400 000 kronor går till ett projekt som syftar till att utöka barn- och ungdomsverksamheten och till att engagera ungdomar och unga vuxna till ett större intresse för naturen, friluftslivsaktiviteter, allemansrätten och aktiviteter i och nära vatten. 80 000 kronor går till att utveckla Issäkerhetsrådet och sajten issakerhet.se. Rådets uppgift är att ge en samlad information om issäkerhet, samt att öka allmänhetens kännedom om projektets organisationer och deras verksamheter.

Möjligheterna att, bland annat genom dessa två projekt, minska antalet tillbud och olyckor ligger framförallt i att, i en förlängning, ge allmänheten kunskap och att skapa trygga och säkra fritidsmiljöer.

- Friluftsorganisationerna bidrar till att vi rör på oss och att vi får vara med i ett socialt sammanhang, det gäller alla åldrar och samhällsgrupper och oavsett var du bor i landet. Vi lämnar därmed ett både viktigt och stort bidrag till samhället i form av förbättrad folkhälsa och lägre sjukvårdskostnader. Men organisationerna är i mycket stort behov av ytterligare resurser för långsiktig överlevnad om vi skall nå riksdagens uppsatta friluftspolitiska mål, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Svenska Livräddningssällskapet är en av 24 medlemsorganisationer i paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv. Totalt inkom 71 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 45 miljoner kronor och översöknings-graden var 61 %.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

För ytterligare information

Karin Brand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet

076-9411464, karin.brand@sls.a.se

www.svenskalivraddningssallskapet.se


Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

www.svensktfriluftsliv.se