Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Regeringens brutna löfte drabbar barn och ungdomars simkunnighet

Pressmeddelande 141024

Trots upprepade löften om en fördubbling fanns ingen höjning av anslaget till friluftslivets organisationer med i den budgetproposition som finansminister Magdalena Andersson presenterade under gårdagen. Det är ett svek mot det svenska friluftslivet och grusar Svenska Livräddningssällskapets möjligheter till ökat stöd för lokal verksamhet ute i landet.

I flera olika sammanhang det senaste året har företrädare för Socialdemokraterna lovat att de ska höja anslaget till det svenska friluftslivet, med ytterligare 28 miljoner kronor. Det ökade anslaget har funnits med Skuggbudgeten, upprepades i en debattartikel i Expressen underskriven av Gunilla C Carlsson och Peter Johnsson, samt slogs fast i valmanifestet. Även i samband med det seminarium som Svenskt Friluftsliv anordnade under Almedalsveckan och i en enkät som Socialdemokraterna besvarade veckan före valet, återkom partiet till löftet. Men när budgetpropositionen presenterades igår, fanns ingen anslagshöjning med.

En fördubbling av anslaget hade öppnat möjligheter till ökad verksamhet för alla medlemsorganisationer inom Svenskt Friluftsliv, däribland Svenska Livräddningssällskapet.

-  Det här är oacceptabelt! Den utlovade fördubblingen hade bidragit till att vi hade kunnat öka vårt stöd till vår lokala verksamhet, runtom i landet, t.ex. simskolor och barn- och ungdomsverksamhet. Nu är pengarna puts väck i budgetproppen, trots att man har utlovat pengarna. Skämmes! - säger Karin Brand, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 24 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

-  Detta innebär att regeringen sviker sitt löfte till det svenska friluftslivets 1,7 miljoner medlemmar. Det är ingen bra början, men än är det inte försent att rätta till misstaget. Än är budgeten inte beslutad, säger Ulf Silvander, Generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Kontakt

Karin Brand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet
Tel: 076-9411464
Mail: karin.brand@sls.a.se
 
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv
Tel: 070-4335147
Mail: ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se