Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Skicka in sommarbilder - vinn trisslotter

Sommarbild

Vi letar efter somriga bilder som har med vår verksamhet att göra. Simskolor, livräddare på stränder eller bara härliga sommarmiljöer mottages tacksamt! De tre bästa bilderna vinner 10 trisslotter vardera.

För att delta i tävlingen skickar du in din bästa sommarbild, antingen till olov.hallberg@sls.a.se. Glöm inte att ange kontaktuppgifter så att vi kan höra av oss till dig. Vinnarna utses den 7 oktober 2013.

Priser
1:a-3:e pris: 10 st trisslotter

Tävlingsvillkor
Tävlanden ansvarar för allt agerande under sitt namn och att de uppgifter tävlanden lämnar är korrekta och aktuella. Bilden får ej innehålla material som strider mot Sveriges rikes lag. Upphovsrätten till material som tävlanden delger innehas av användaren. Om upphovsrättslig tvist skulle uppstå så ligger det fulla ansvaret hos tävlanden. Tävlingsbidragen kan komma att publiceras på Svenska Livräddningssällskapets hemsida och tidning samt användas fritt i Svenska Livräddningssällskapets marknadsmaterial på obestämd tid. När tävlanden skickar in bilder till Svenska Livräddningssällskapet godkänner tävlanden ovanstående villkor. Vinnarna utses i början av oktober 2013.