Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Simlärarutbildarutbildning i Stockholm 12-14 och 26-28 april 2013

Simlärarutbildarutbildning

Välkommen till Svenska Livräddningssällskapets utbildning till Simlärarutbildare i Stockholm 12-14 och 26-28 april 2013

Förkunskapskrav

Instruktör HLR

Instruktör HLR barn

SLS Simlärarutbildning

Arbetat minst 400 timmar som simlärare

Praktiserat på en simlärarutbildning

Rekommendation  från ditt  länsförbund/lokalförening

Övrigt

Kurstid: 35 timmar

Anmälan senast den 15 mars till Mona Lisa Wernesten monalisa@sls.a.se

VÄLKOMMEN!