Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Brister i säkerhet vid badplatser är ett hot mot barnen

Förra året drunknade nio barn i Sverige och tyvärr har flera tragiska drunkningsolyckor inträffat redan i år. Majoriteten av olyckorna sker under som­maren när många uppsöker sjöar och hav. Därför tar Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet nu initiativ för att fler barn ska lära sig simma och för att öka säkerheten vid badplatser runt om i landet.

Under pingsthelgen drunknade fem personer, varav två – en sjuårig pojke och hans farmor – vid Sätrastrandsbadet i Stockholm. Vid olycksplatsen fanns inga livbojar. Det är omöjligt att säga om deras liv hade kunnat räddas om det funnits livbojar på stranden, men chansen hade varit betydligt större.

För 100 år sedan var drunkning en av de vanligaste dödsorsakerna vid olycksfall i Sverige. Över 900 människor omkom varje år. Sedan dess har svenska folket fått bättre kunskaper om säkerhet kring vatten och framför allt är det fler som kan simma. Men trots det drunknade 95 personer förra året i Sverige.

Vi konstaterar att det finns alldeles för många stränder och badplatser i Sverige med brister i säkerhet och tillsyn. I den undersökning som Svenska Livräddningssällskapet genomfört anser så många som 64 % att det ska finnas bevakning vid offentliga badplatser i sjöar och hav. Trygg-Hansas senaste undersökning visar att 1 av 5 barn i Sverige inte kan simma och att 1 av 5 vuxna någon gång har behövt rädda ett barn från att drunkna.  Därför vill vi, som kunskapsorganisationer och experter på vattensäkerhet och riskbedömning, bidra med utrustning och utbildning för att minska drunkningsolyckorna. Enligt lagen om skydd mot olyckor har Sveriges kommuner ett ansvar att förhindra vattenolyckor genom förebyggande arbete.

Livbojar är nödvändigt för säkra badplatser

Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet arbetar tillsammans mot målet om en nollvision, det vill säga noll drunkningsolyckor i Sverige. Trygg-Hansas rödvita livbojar har funnits vid vatten sedan 1954 och i genomsnitt räddar de 11 liv varje år. Drygt 80 000 livbojar finns idag utplacerade runt om i Sverige och de delas ut gratis till kommuner, hamnar och båtklubbar men det är tyvärr inte alltid som det anmäls om en livboj är trasig eller försvunnen. Därför engagerar Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet i sommar svenska folket för att hitta livbojar som är trasiga eller försvunna och behöver bytas ut eller ersättas.

Svenska Livräddningssällskapet genomför varje år över 300 sommarsimskolor, och utbildar simlärare, badvakter och livräddare. Tack vare initiativ från Svenska Livräddningssällskapet finns det idag över 380 flytvästdepåer runtom i Sverige, där du kan låna flytvästar.

För att stödja kommunerna har Svenska Livräddningssällskapet tagit fram en metod i sex steg för ökad vattensäkerhet. Bland annat ska kommunen säkerställa att alla elever senast i sjätte klass kan simma 200 meter och se till att personal på badanläggningar får utbildning i att förhindra och ingripa vid tillbud eller olycksfall. När kommunen uppfyller samtliga sex kriterier får kommunen kalla sig ”En vattensäker kommun”.

Vi vill inte se fler drunkningsolyckor i sommar och därför uppmanar vi alla kommuner att säkerställa att de uppfyller kraven på en vattensäker kommun. Förra året drunknade nio barn. Låt oss alla hjälpas åt så att vi når nollvisionen och att inga fler barn drunknar i sommar eller kommande år.

Karin Brand, Generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet

Sofia Hagman, CSR-ansvarig på Trygg-Hansa