Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Övrigt skolmaterial att använda i undervisningen

Matte och Svenska i simhallen

Simundervisningens mål är att alla barn ska känna sig säkra i vattnet, bli simkunniga och skapa förutsättningar för en livslång motionsform. För att nå dit måste simundervisningen vara individanpassad, variationsrik och lustfylld.

Simundervisningen måste också få ta den tid den behöver, utan att känna att den inkräktar på den ordinarie undervisningen. Hur är det då möjligt att både äta kakan och samtidigt ha den kvar? Jo! Genom att ha simträningen samtidigt som barnen övar matte och svenska på ett variationsrikt sätt.

Idag, när all forskning talar om överviktiga och inaktiva barn är bad och simning dessutom en utmärkt fysisk aktivitet och en motionsaktivitet som alla barn kan behärska.

Detta material är utvecklat inom skolan tillsammans med SLS och innehåller många roliga och kreativa övningar som ger barnen:

  • vattenvana
  • simträning
  • läsning
  • läsförståelse
  • ordkunskap
  • praktisk matte
  • gruppträning
  • motion
  • positiva upplevelser

Materialet vänder sig främst till elever från klass ett och uppåt. Bra också att använda i särskolan och i förberedelseklasser.

Matte och NO i simhallen

Detta material är en utveckling av Matte och svenska i simhallen och vänder sig till elever från klass sju och uppåt.

Bad-, båt och isvettsbilder

Detta set om 11 bilder kan du använda dig av i utbildningen om bad-, båt och isvett. Enkla bilder ritade av en simlärare .  

Bad-, båt- och isvettsfilm DVD

Ett bra komplement till BLS materialet. Tre filmer som handlar om hur en simlärare i simskolan lär ut bad-, båt- och isvett.

Pedagogiska lekar

Fyra enkla roliga lekmaterial för användning i undervisningen.