Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

 

 


 

Kontakt

c/o JSS
Elmiavägen 4
554 54 Jönköping
telefon 036-17 27 60
thomas.salenius@jonkopingss.se, stefan.nyander@jonkopingss.se

Ordförande
Frida Rydstedt, 073-4163818, frydstedt@gmail.com

Vice ordf
Stefan Nyander, 0739-03 66 85, stefan.nyander@jonkopingss.se

Kassör, Sekr
Thomas Salenius,0735-06 59 20, thomas.salenius@jonkopingss.se

Utbildningsansvarig simning, HLR
Eva Molnar, 0392-124 62, 0708-71 35 85, evamolnar@live.se

Kons, flytvästdepåer, pressansvarig
Ulrika Lundqvist, 0702-26 91 51, ulrika.lundqvist@hotmail.com

BLS, TO, utbildningsansvarig livräddning, pressansvarig, kontaktperson råden
Stefan Nyander, 0739-03 66 85, stefan.nyander@jonkopingss.se

RO, SÄK, kontaktperson råden
Jan Karlsson, jan.karlsson@Raddningstjansten.com

Kontaktperson simhallsombud
Eva Molnar, 0392-124 62, 0708-71 35 85, evamolnar@live.se
M
arie-Louise Strömqvist, marie-louise.stromqvist@savsjo.se

Konsulent
Emil Johansson, 073-9127479, lovsjo@hotmail.com
Anton Sund, 070-2175764, anttown@hotmail.com


Förkortningar

Konsulent - kons
Sekreterare - sekr
Hjärt- och lungräddning kontaktperson - HLR
Ansvarig räddningsmaterial och depåer - RO
Barnens Livräddningsskola - BLS
Tävlingsansvarig - TO
En vattensäker kommun - EVK