Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Temadag om badanläggningar

Temadag badanläggningar

Konsumentverket bjuder in till temadagar för badanläggningar, i första hand för äventyrsbad och upplevelsebad.

Syftet med dagarna är att informera om regler för badanläggningar och även presentera den anvisning för badanläggningar som Konsumentverket tagit fram.  Målet med anvisningen är att uppnå en branschöverenskommelse med badanläggningar som är villiga att ansluta sig och medverka till att etablera en god sed inom branschen. Anvisningen är också ett sätt att vägleda badanläggningar att uppfylla produktsäkerhetslagens krav på säkra tjänster.

Konsumentverket bjuder in till temadagarna för att få feedback och synpunkter på anvisningen och på utformningen av en kommande överenskommelse. Temadagarna är även tänkta för erfarenhetsutbyte och grupparbeten inom området riskanalyser och systematiskt säkerhetsarbete. 

Program

Ett preliminärt program finns under rubriken Dokument till höger på sidan. Förutom Konsumentverket kommer Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, SLS, Badmästarförbundet och företrädare för badanläggningar att medverka.

Vem kan anmäla sig?

Inbjudan vänder sig till dig som är ansvarig för säkerheten på badanläggningen och till dig som har ett mer övergripande säkerhetsansvar (säkerhetssamordnare, fritidschef, VD etc). I mån av plats kommer även badanläggningar som saknar upplevelsedel att erbjudas plats.

När kan jag anmäla mig?

Anmälan görs på den här sidan. Du kan anmäla dig från och med den 18 september och senast den 18 oktober. I anmälan anges särskilda kostönskemål och om logi önskas.

Vad kostar det?

Kostnad för båda dagarna:

  • inkl samtliga luncher, middag och logi 2500:-
  • inkl luncher och middag exkl logi 1800:-

Faktura och bekräftelse skickas ut senast den 8 nov.