Välkommen till Västernorrlands regionförbund

Svenska Livräddningssällskapet Västernorrlands regionförbund
c/o Jonas Andersohn
Ljungstigen 7
871 40 Härnösand jonas.andersohn@harnosand.se

Allmän inriktning
Regionförbundet skall försöka utveckla kontakterna med länets kommuner och landstinget, för att aktivt kunna delta i deras arbete med skydd mot olyckor och att respektive kommun ska bli en vattensäker kommun enligt SLS kriterier för en vattensäker kommun.
För 2015 eftersträvas en inriktning på simkunnighet, livräddning, säkerhet i anslutning till vatten och isar, samt en översyn av säkerhetsutrustningar inom respektive kommun. Under året kommer regionsförbundet att prioritera simkunnigheten hos skolelever, eftersom statistiken säger att simkunnigheten sjunker. För att få kontroll på hur läget är i Västernorrland, planeras en enkät med åtföljande kontroll av simkunnighet enligt SLS normer. Kontakterna med skolan skall intensifieras genom kontakter med Barn- och skolnämnderna. Utbildning av och fortbildning av simlärare är en viktig verksamhet, som skall vara prioriterad för att kunna fylla målet med simkunnighet i skolorna.
Regionförbundet skall arbeta för att kommunerna i länet ska sträva efter, att på kommunala badplatser ska­pa förhållanden, för att få status för Blå Flagg genom att samverka med kommunerna. Regionförbundet skall arbeta för att i samverkan med andra organisationer skapa intressanta utbild­ningssituationer för att öka intresset inom SLS: s intresseområden. Regionförbundet skall utveckla regionsamarbetet inom region Nord genom kontakter med regionförbund inom regionen.

Kontaktuppgifter

Ordförande
Kurt Näslund
070-347 67 62
Vice ordförande
Lennart Jonsson
0706-37 30 97
Sekreterare
Lena Håkansson
072-328 19 95
Ledamot/utbildning
Anna-Karin Nilsson
072-147 28 30
Ledamot/utbildning simning
Patrik Andersson Knut
0703-62 88 22
Kassör
Jonas Andersohn
0611-34 81 79
Ledamot/utbildning
Sebastian Tinnerholm
073-812 83 99

Besök gärna vår Facebook-sida Klicka här