Välkommen till Södra Älvsborgs regionförbund
 
c/o Mikael Hedberg 
Andra Hedåkersg 5
511 58 Kinna 
mikael.hedberg@boras.se
070-455 73 77

Kontaktuppgifter

Ordförande
Christina Holmén
070-2477438
 
Sekreterare
Hans Johansson
076-888 74 26
 
Ledamot
Rickard Daleroth
073-0576438