Ordförandet Ida Norrgård

Vice ordförande Louise Brattström

Sekreterare Malin Edvinsson

Kassör Hanna Brenander

Ledarmot Ida Olsson

Ledarmot Mats Johansson

Ledarmot Jane Andersson

 

 

Följ oss på sociala medier: