Välkommen till Östergötlands regionförbund

Kontakt

Peter Svanström

pidde.psv@gmail.com

Kontaktuppgifter

Ordförande
Peter Svanström
070-914 95 20
 
Sekreterare
Nicholaus Lundbohm
 
Kassör
Per Garmstad
 
Ledamot
Therese Gustafsson
 
Ledamot
Eva Gustafsson-Bergsten
 
Ledamot
Marie Ekman