Norrbottens regionförbund är för närvarande vilande.

Kontakta riksorganisationen eller ett närliggande regionförbund om du har frågor eller önskar information.