Välkommen till Jönköpings regionförbund

 

Kontakt och pressfrågor:

0739036685 stefan.nyander@jonkopingss.se

Följ oss på sociala medier

Jönköpings regionförbunds styrelse

Ordförande 
Vice ordförande
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

Stefan Nyander
Frida Rydstedt
Emil johansson
Eva Molnar
Linda Schönström
Anton Sund
Mikael