Regionförbundet i Halland har varit verksam sedan 1951. Har som mål att verka för vattensäkerhet i länets sex kommuner. 

Kontakt

c/o Peter Karlborg
Kullavägen 1a
30293 Halmstad
Telefon 070-4951583

peter.karlborg@telia.com

Största länsövergripande uppdraget är Flytvästdepåerna som finns i samtliga kommuner och att ha uppdaterade instruktörer i länet där vi bistår våra lokala klubbar med instruktörer. De två lokala klubbarna är Livräddarna Varberg och Livräddarna Tylösand. som har den stora verksamheten i länet med simning, livräddning, HLR och säkerhet. Regionförbundet har ett mycket gått samarbete med Livräddarskolan i Tylösand där vi förlägger många av Regionförbundets aktiviteter.

SLS Flytvästdepåer

Vattensäkerhet är viktig! Behöver du låna en flytväst?

Här kan du låna Svenska livräddningssällskapets flytvästar på följande platser:

Laholm: Fritidsbanken, Östertullsgatan 15, 312 30 Laholm, telefon 073-746 51 20

Halmstad: Räddningstjänsten, Kristinehedsvägen 2

Hyltebruk: Räddningstjänsten, Verkstadsgatan 1

Falkenberg: Räddningstjänsten, Vingrens väg 2

Varberg: Räddningstjänsten, Stormhallsvägen 1

Kungsbacka: Ishallen, Kungsbacka Sportcenter

Ansvarig för våra flytvästdepåer är Emma Janson, Falkenberg

Kontaktuppgifter

Ordförande
Bo S Carlsson
 
Sekreterare
Peter Karlborg
 
Kassör
Kristina Sahlin
 
Ledamöter
Ole Saadenhjelm
Thomas Thuresson
Emma Janson 
Mohammad Abazeed
Per Tjernström 

Länkar till livräddarklubbarnas hemsidor

Livräddarna Varberg: www.lifeguards.se

Livräddarna Tylösand: www.tylosand.net