Svenska Livräddningssällskapet Göteborg, bedriver bland mycket annat, en omfattande simundervisning inom Göteborgsområdet. Årligen deltar cirka 12 000 barn och fler än 300 vuxna i simskolor, inom- och utomhus.

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg
Sörredsbacken 20, 418 78 Göteborg, Tel: 031 46 66 00
E-post: info@slsgoteborg.se, hemsida: www.slsgoteborg.se

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef
Tina Heiker Hult
tina.h.hult@slsgoteborg.se

Ordförande
Lennart Jönsson
 
Vice ordförande
Helene Brandrup-Wognsen
 

Ledamot
Erika Bjurving

Ledamot
Pär Karlsson
 
Ledamot
Marie-Louise Hänel Sandström