Regionförbundet i Dalarna består av ideellt arbetande personer. Kontakta gärna ordförande Åsa Magnusson om du vill vara engagerad i förbundet eller om du har frågor om vattensäkerhet.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson
Åsa Magnusson
 
Utbildning
Shandra Norin