Välkommen till Bohuslän-Dals sida. Här finner du kontaktuppgifter till styrelse och andra ansvariga samt information om aktuella händelser i vårt område. 

Via regionens facebook hittar du uppdaterad information för regionen. 

Kontaktuppgifter

Ordförande
Tommy Johansson
0700 38 57 80