Regionförbundet i Blekinge består av ideellt engagerade personer kontakta gärna vår ordförande Helen Roth, 0734-14 87 42,  vattenhelen@hotmail.com, eller styrelsenslsblekinge@hotmail.com

Kontaktuppgifter

Ordförande/Kassör
Helén Roth
0734-14 87 42
vattenhelen@hotmail.com

Sekreterare
Patrik Roth
styrelsenslsblekinge@hotmail.com

Ledamot
Andreas Roth
styrelsenslsblekinge@hotmail.com

Ledamot
Annette Ludvigsson
styrelsenslsblekinge@hotmail.com