Simkunnighet för nyanlända var ett tre-års projekt som genomfördes under 2017-2019 och finansierades av Allmänna arvsfonden. Fonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar. Läs gärna mer på arvsfonden.se

Vad?

Vårt mål var att målgrupperna skulle få kunskap och information om vatten och simskola för att känna sig säkra i och vid vatten och få lov att njuta av vad Sveriges friluftsliv erbjuder.

När projektet avslutades var vårt mål att:

  • Utbildat nyanlända till vattensäkerhetsambassadörer
  • Genomfört simskolor för barn och familjer som är nyanlända
  • Alla boenden i Sverige ska få tillgång till informationsmaterial
  • Utbilda 40 nya simlärare samt fortbilda 60 simlärare
  • Det ska erbjudas  simskola för nyanlända barn, vilket utvecklas
    under projekttiden och dessa genomförs under år tre (2019)

Hur?

Hela projektidén gick ut på att vi skulle genom teoretisk och praktisk utbildning öka vattensäkerheten och vattenvanan hos målgrupperna. Utbildningen skedde med mycket erfarna simlärarutbildare från Svenska Livräddningssällskapet. För att lyckas, behövdes tillgång till simhallar och mötesplatser ute i landet och kontakter med t ex integrationssamordnare, boendesamordnare, nyanlända som vill utbilda sig och många andra intressenter.

Vem?

Målgrupperna är tre för projektet:
• nyanlända, då främst barn och ungdomar, men även föräldrar till dessa
• nyanlända som vill utbilda sig till simlärare
• nyanlända som vill bli vattensäkerhetsambassadörer

Var?

Projektet riktade sig till hela Sverige. Utbildningarna kommer skedde på olika platser under de tre åren, både praktiskt i simhall och sjö men även teoretiskt.

När?

Utspritt under en tre-års period med start hösten 2017 fram till årsskiftet 2019/2020.

Utbildningar som genomförts i projektet

Vill du läsa mer om de utbildningar som genomförts i projektet klicka på respektive flik nedan

Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. Vi meddelar föreskrifter och anvisningar för innehavare av 90-konto samt är behjälplig med råd. Våra föreskrifter och anvisningar för 90-konto ska följas av alla organisationer som vi godkänt som 90-kontoinnehavare. Vi ger allmänheten information om de organisationer som har 90-konto.

 Länk till Svensk Insamlingskontrolls hemsida

 

Foto: Lisa Grinell

Projektet genomfördes med stöd av:.