Mikael Olausson
Generalsekreterare samt sakkunnig vattensäkerhet och drunkningsprevention

08-120 102 45

Jill af Edholm
Marknad och kommunikation

08-120 102 52

Louise Brädde
Sakkunning livräddning och utbildning

08-120 102 42