Babysim är så mycket mer än dyket som många förknippar detta med. Vi vänjer barnet vid att vara i vatten och ger barnet vattensäkerhet tidigt i livet. Ett försiktigt och naturligt tillvägagångssätt ger barnet trygghet, säkerhet och glädje i vattnet från en tidig ålder.
 

Varför babysim?

Det är aldrig för tidigt att lära sig vattensäkerhet. Det är spännande att se med vilken naturlighet babyn tar sig an vattnet och att vänja barnet vid att vara i vatten tidigt ger barnet vattensäkerhet för livet. Rörelserna i vattnet framkallar turbulens eller vattenvirvlar som ger barnet en känsla av smekning eller mjuk massage över hela kroppen. Detta bidrar till att barnet slappnar av och blir emotionellt medveten om sina kroppsdelar. Föräldern är helt uppmärksam på sitt barn, vilket ger en intensiv kontakt genom beröring. Både barn och föräldrar känner en mycket positiv tillfredställelse.
 

I simhallen

När ett barn för första gången ska babysimma är det bra om barnet och föräldern redan innan det första badtillfället har haft möjlighet att besöka bassängen och bekanta sig lite med miljön. Det finns mycket som kan te sig konstigt för ett litet barn i en simhall.
 
  • ljuset är annorlunda
  • det luktar klor
  • akustiken är annorlunda
  • föräldrarna är blöta och iförda badkläder
  • flera barn och mycket ljud

Fakta

  • Barn mellan ca 3 månader och 2 år kan delta i babysim
  • Målet med Babysim är att under lek och utan prestationskrav, stimulera barnet i sin utveckling, till att få vattenvana, säkerhet och att självständigt ta sig i vattnet, upp till vattenytan, återvända tillbaka till bassängkanten, gripa tag i och hålla sig kvar vid bassängkanten.
  • Babysimmet främjar kontakten mellan barn – förälder, barn – barn och barn- annan vuxen.

Om du vill lära föräldrar och deras riktigt små barn hur de på ett tryggt, säkert och glädjefyllt sätt kan vistas i vatten, då ska du utbildad dig till Babysimskoleinstruktör. Under utbildningen får du kunskaper i vad barn behöver för att bli vattenvana men också kunskaper i Första hjälpen till barn/Barn-HLR och mycket mer.

I Svenska Livräddningssällskapets babysiminstruktörsutbildning lägger vi stort fokus på att lära ut en babysimsteknik som är naturlig för barnet. På så vis kan vi skapa både trygghet, säkerhet och glädje för både barn och föräldrar när de vistas i vatten.

Läs mer

Foto: Arne Trautmann

Foto: Irina Schmidt