Tips och råd till dig som arbetar med barn

Till dig som är ansvarig för pedagogisk verksamhet.

Här hittar du information och våra rekommendationer gällande bad och simundervisning i pedagogisk verksamhet. 

Bada ofta och säkert!

Bad

Bad i pedagogiska verksamheter är när pedagoger och/ eller annan personal tar en grupp elever i förskoleklass, grundskole- och/ eller fritidsverksamhet till en badanläggning under skol- och fritidstid för att bada. Att bada behöver inte innebära någon särskild pedagogisk inriktning utan kan innebära att endast låta barnen leka i vattnet. OBSERVERA att pedagog och/ eller annan personal har ansvar för barnens trygghet och säkerhet under aktiviteten så länge det sker på skoltid, detta gäller även om badanläggningen har personal som övervakar vattnet.

För utskrift Bad i pedagogisk verksamhet

Simundervisning

Simundervisning i pedagogiska verksamheter är när en utbildad simlärare håller simundervisning för en grupp elever. Utbildad simlärare blir man genom att gå Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning. Simundervisningen har pedagogisk inriktning och gruppen är samlad. Simundervisning ingår i det centrala innehållet i kursplanen för idrott och hälsa för årskurs 3, 6 och 9. OBSERVERA att pedagog och/eller annan personal har ansvar för barnens trygghet och säkerhet under aktiviteten så länge det sker på skoltid, detta gäller även om badanläggningen har personal som övervakar vattnet. Pedagoger bör därför vara med under hela simlektionen och badbevaka eleverna.

För utskrift Simundervisning i pedagogisk verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB har tagit fram en broschyr med råd till dig som badar med en barngrupp.

Du hittar den på MSB;s hemsida och via denna länk "Säkerhet vid bad med barngrupp"