Simkunnighet

Simskola

Simskola barn

I Svenska Livräddningssällskapets simskola får ditt barn all den kunskap i bröstsim, ryggsim och livräddning det behöver för att du som förälder ska kunna känna dig säkrare när ditt barn är och badar.

Läs mer

Simskola

Simskola vuxen

Simkunnighet omfattar mer än att bara kunna simma en viss sträcka. Den omfattar också kunskap om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar.

Läs mer

Babysim

Babysim

Det är spännande att se med vilken naturlighet babyn tar sig an vattnet. Vattenvanan hos den lilla krabaten är medfödd och det är aldrig för tidigt att lära sig vattensäkerhet.

Läs mer

Märken

Märken

Svenska Livräddningssällskapets märken ingår som en naturlig del i simskolan och är en del i den pedagogiska stegen för ökad vattensäkerhet. Att ha klarat det första märket i simskolan blir för många ett minne för livet.

Läs mer

I skolan

I skolan

Svenska Livräddningssällskapet samarbetar mycket med skolan i Sverige. Vi står till exempel bakom Barnens Livräddningsskola ett material om bad-, båt-, is-, och vädervett. Finns nu som digital kurs.

Läs mer

Vattensäkerhet

Vattensäkerhetsutbildning

Vattensäkerhetsutbildning innehåller utbildning i vattensäkerhet och simfärdighet för icke simkunniga. Vattensäkerhetsutbildningen arrangeras på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer

Sommarsimskola

Sommarsimskola

Vi på Svenska Livräddningssällskapet stöttar sommarsimskolor runt om i landet. Sommarsimskolor är något av det viktigaste vi har för att öka simkunnigheten i Sverige.

Läs mer

Hitta instruktör

Hitta instruktör

Här kan du komma i kontakt med vattensäkerhetsinformatörer och simlärare på flera ställen i landet. Sidan är under uppbyggnad och det fylls på med nya instruktörer efterhand.

Läs mer

Nyanlända

Projekt - Simkunnighet för nyanlända

Projektet Simkunnighet för nyanlända barn och familjer genomfördes 2017-2019 och finansierades av Allmänna Arvsfonden. Projektets mål var att förmedla kunskap om vatten och simskola till nyanlända för att de skulle känna sig säkrare i och vid vatten.

Läs mer

Utomhuspedagogik

Projekt - Utomhuspedagogik

Projektet utomhuspedagogik i simskolan genomfördes 2017-2019 och finansierades av Svenskt Friluftsliv. Projektets syfte var att eleverna i sommarsimskolan inte bara skulle lära sig en färdighet, det vill säga att simma, utan också få kunskap om va...

Läs mer