Simkunnighet

Babysim

Babysim

Det är spännande att se med vilken naturlighet babyn tar sig an vattnet. Vattenvanan hos den lilla krabaten är medfödd och det är aldrig för tidigt att lära sig vattenkunskap.

Läs mer

Simskola

Simskola barn

I Svenska Livräddningssällskapets simskola får ditt barn all den kunskap i bröstsim, ryggsim och livräddning det behöver för att du som förälder ska kunna känna dig säkrare när ditt barn är och badar.

Läs mer

Simskola

Simskola vuxen

Simkunnighet omfattar mer än att bara kunna simma en viss sträcka. Den omfattar också kunskap om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar.

Läs mer

Sommarsimskola

Sommarsimskola

Vi på Svenska Livräddningssällskapet stöttar sommarsimskolor runt om i landet. Sommarsimskolor är något av det viktigaste vi har för att öka simkunnigheten i Sverige.

Läs mer

Kunskapsbevis

Kunskapsbevis

Svenska Livräddningssällskapets kunskapsbevis ingår som en naturlig del i simskolan och är en del i den pedagogiska stegen för ökad vattensäkerhet. Att ha klarat det första kunskapsbeviset i simskolan blir för många ett minne för livet.

Läs mer

I skolan

I skolan

Svenska Livräddningssällskapet samarbetar mycket med skolan i Sverige. Vi står till exempel bakom Barnens Livräddningsskola som vi ger ut gratis till alla klasser i år 1 till 3.

Läs mer

Simskola

Vattensäkerhetssimskola

Vattensäkerhetssimskola innehåller utbildning i vattensäkerhet och simfärdighet för icke simkunniga. Vattensäkerhetssimskola arrangeras på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer

Utomhuspedagogik

Projekt - Utomhuspedagogik

Projektet utomhuspedagogik i simskolan finansieras av Svenskt Friluftsliv. Projektets syfte är att eleverna i sommarsimskolan inte bara ska lära sig en färdighet, det vill säga att simma, utan också få kunskap om vattnet och dess närmiljö.

Läs mer

Nyanlända

Projekt - Simkunnighet för nyanlända

Projektet Simkunnighet för nyanlända barn och familjer finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektets mål är att förmedla kunskap om vatten och simskola till nyanlända för att känna sig säkra i och vid vatten.

Läs mer