Wear it- Sweden!

Västen som räddar liv - Hälften skulle kunna överleva!

Årligen, i Sverige, mister cirka 20 personer livet till följd av drunkning i samband med olyckor där fritidsbåtar är inblandade. I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 85 procent saknar flytväst när de hittas.


Den som oväntat och ofrivilligt faller i sjön befinner sig i en farlig situation. Det plötsliga, oväntade fallet är en helt annan sak än att frivilligt hoppa i sjön i samband med bad och lek. Vattnet i havet och våra sjöar är nästan alltid farligt kallt. Den omedelbara köld-chocken som inträffar då man plötsligt hamnar i vattnet leder till häftig andhämtning, hyperventilering. Med lite otur kan det leda till våldsamma kallsupar som i sin tur kan leda till drunkning. Bästa skyddet mot hyperventileringen är bra klädsel och en flytväst.
Av de 252 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 125 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst. Och hela 227 personer skulle överlevt om de använt flytoverall och kunnat larma!


Wear it kampanjen 2021 inleds med den internationella flytvästdagen fredagen den 21/5 för att sedan fortsätta under säsongen. Det femte året som Svenska Livräddningssällskapet initierar kampanjen med engagerat deltagande från lokalföreningar och organisationer i Sjösäkerhetsrådet. Det är en manifestation för att få fler att använda flytväst i, på och vid vatten. Ett stort antal organisationer och myndigheter har slutit samman kring budskapet att; ”den bästa flytvästen är den du har på dig, Wear It, Sweden!”. Att använda flytväst är i sig ingen ny företeelse men heller inget som kan tas för givet. Och därför anser vi att kampanjen är viktigt och budskapet tåls att upprepas.

Flytvästanalys 2018 – fyra av nio personer skulle överleva med flytväst!

Under 2018 omkom 14 personer i båtlivsrelaterade olyckor. Det är det lägsta antalet någonsin i Sverige. Fem av de omkomna bar flytväst och utav de fem hade två stycken en uppblåsbar väst som inte hade löst ut! Av de nio personer som inte bar flytväst har den hypotetiska frågan ställts om vilka chanser till överlevnad med flythjälp och larmning de personerna skulle ha om de bar flytväst. Samtliga omkomna var män med ett åldersspann från 35 – 77 år med en snittålder på 73 år. Olyckan har i tre fall inträffat i en insjö och i hamn. Åtta av personerna hade alkohol i blodet som går att hänvisa till intag av rusdrycker, och volymen varierade mellan 0,21 - 3,18 promille.


Resultatet av analysen visar att fyra personer skulle överlevt om de burit flytväst, fem personer om de burit flytväst/uppblåsbar flytväst och kunnat larma och sju personer om de hade burit flytoverall och kunnat larma.
Av de 264 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså cirka 132 personer ha överlevt om de använt flytväst. Och nästan 210 personer skulle överlevt om de använt flytoverall och kunnat larma!
Flytvästanalys utförd av: Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med Transportstyrelsen/ Sjösäkerhetsrådet samt läkare specialiserad på bland annat hjärtsjukdomar och naval medicin.


Svenska vuxna befolkningens attityd till flytvästanvändandet


Enligt en attitydundersökning* genomförd 2018 av Kantar Sifo på uppdrag av Svenska Livräddningssällskapet, visar att 51% av den vuxna befolkning svenska medborgare uppger att de har åkt fritidsbåt det senaste året, och 81 % uppger att de alltid eller oftast har flytväst på sig. Så pass stor andel som 93 % uppger att det bör vara lag på att barn ska ha flytväst vid färd med fritidsbåt och 81 % uppger att det ska vara lag för vuxna att bära flytväst vid båtfärd. Vid en jämförelse från attitydundersökning 2007 kan vi skönja en förskjutning i förhållande till synen på att dels använda flytväst och dels acceptansen för en flytvästlag. 2007** var det 35 % som uppgav att de sällan eller aldrig använde flytväst medan den andelen sänkts till 17 % 2018.


Vidare uppger 58 % att de är för en flytvästlag 2007, 2018 har andelen som uppger att de är för en flytvästlag ökat till 81 %. Av de som uppger att de anser att det är bra med en flytvästlag är det värt att notera en viss skillnad i vad man uppger mellan män och kvinnor. 91 % av kvinnorna uppger att det är bra medan 71 % av männen uppger att det är bra. Intressant också att notera är att de som uppger sig vara simkunniga är det bara 78 % som uppger att det är motiverat med en flytvästlag medan av de som uppger att de inte är simkunniga uppger hela 92 % att det bra med en flytvästlag. Vuxnas attityder till alkoholintag i samband med båtfärd visar att endast 3 % uppger att de är positiva till alkoholintag i samband med båtfärd.
* Undersökningen genomfördes december 2018 genom 1 000 intervjuer bland vuxna, 18 - 79 år, och ungdomar, 12 - 17 år, via webbpanel. De tillfrågade vuxna anses representera ett befolkningstvärsnitt vad gäller kön – ålder – bostadsort. I januari 2019 intervjuades 500 nyanlända (inskrivna på SFI samt med härkomst från Afghanistan, Eritrea, Somalia, Irak eller Syrien) 16 år och äldre.


** Observera att 2018 var åldersspannet i målgruppen vuxna 18–79 år. Tidigare år var åldersspannet 19–70 år.Sverige är en del av den Internationella Flytvästdagen som i år äger rum den 19-25 maj. Flytvästdagen är den tid på året då vi, en lång rad organisationer och myndigheter, vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön. Analyser av drunkningsolyckor genomförda av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet för omkomna genom drunkning 2016 i och med fritidsbåtsolyckor visar att hälften förmodligen skulle kunna ha överlevt om de använt flytväst. Ytterligare några hade överlevt om de hade haft möjlighet att larma då de flöt i vattnet. Av de 307 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 185 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst.

Årligen drunknar i Sverige ett trettiotal människor i samband med fritidsbåtolyckor. I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 90 procent saknar flytväst när de hittas.

Bäst på att använda flytväst är hundar, därefter kommer barn och kvinnor. När det gäller männen så menar många att de kan simma och att de därför inte behöver någon flytväst. Tyvärr räcker det inte att kunna simma om man plötsligt och oförberett skulle hamna i vattnet.

Den som oväntat och ofrivilligt faller i sjön befinner sig i en farlig situation. Det plötsliga, oväntade fallet är en helt annan sak än att frivilligt hoppa i sjön i samband med bad och lek. Vattnet i havet och våra sjöar är nästan alltid farligt kallt. Den omedelbara köld-chocken som inträffar då man plötsligt hamnar i vattnet leder till häftig andhämtning, hyperventilering. Med lite otur kan det leda till våldsamma kallsupar som i sin tur kan leda till drunkning. Bästa skyddet mot hyperventileringen är bra klädsel och en flytväst.