Drunkningsstatistik

Varje månad sammanställer vi de drunkningar som sker i Sverige och presenterar resultaten här på hemsidan och på MyNewsdesk. Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund.

Säkerställa antalet omkomna

Den rapport som presenteras varje månad är en preliminär rapport men för att säkerställa den så långt det är möjligt kontrolleras uppgifterna med polis och räddningstjänst. Statistiken stäms också regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor 2022

FAKTA
  • Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.
  • Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade
    svenska medborgare utomlands - exklusive suicid.
  • Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSB;s IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor. 

Månadsrapporter 2022

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

Septemebr

Oktober

November

Tidigare statistik

Nedan finns årssammanställningar för de senaste åren. Tidigare statistik finner ni här.

Årssammanställning 2021

Årssammanställning 2020

Årssammanställning 2019

Årssammanställning 2018

Årssammanställning 2017

Årssammanställning 2016

Årssammanställning 2015