Drunkningsstatistik

Varje månad sammanställer vi de drunkningar som sker i Sverige och presenterar resultaten här på hemsidan och på MyNewsdesk. Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund.

Säkerställa antalet omkomna

Den rapport som presenteras varje månad är en preliminär rapport men för att säkerställa den så långt det är möjligt kontrolleras uppgifterna med polis och räddningstjänst. Statistiken stäms också regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

FAKTA
  • Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.
  • Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade
    svenska medborgare utomlands - exklusive suicid.
  • Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor. 
Szpilman D, et al. Creating a drowning chain of survival. Resuscitation (2014)

Szpilman D, et al. Creating a drowning chain of survival. Resuscitation (2014)

Månadsrapporter 2018

Januari 2018

Februari 2018

Mars 2018

April 2018

Maj 2018

Juni 2018

Juli 2018

Augusti 2018

September 2018

Oktober 2018

November 2018

Tidigare statistik

Nedan finns årssammanställningar för de senaste åren. Tidigare statistik finner ni här.

Årssammanställning 2017

Årssammanställning 2016

Årssammanställning 2015