Drunkningsstatistik

Varje månad sammanställer vi de drunkningar som sker i Sverige och presenterar resultaten här på hemsidan och på MyNewsdesk. Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund.

Säkerställa antalet omkomna

Den rapport som presenteras varje månad är en preliminär rapport men för att säkerställa den så långt det är möjligt kontrolleras uppgifterna med polis och räddningstjänst. Statistiken stäms också regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor 2020

FAKTA
  • Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.
  • Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade
    svenska medborgare utomlands - exklusive suicid.
  • Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor. 
Szpilman D, et al. Creating a drowning chain of survival. Resuscitation (2014)

Szpilman D, et al. Creating a drowning chain of survival. Resuscitation (2014)

Månadsrapporter 2020

Januari 2020

Februari 2020

Mars 2020

April 2020

Maj 2020

Juni 2020

Juli 2020

Augusti 2020

September 2020

Oktober 2020

November 2020

Tidigare statistik

Nedan finns årssammanställningar för de senaste åren. Tidigare statistik finner ni här.

Årssammanställning 2019

Årssammanställning 2018

Årssammanställning 2017

Årssammanställning 2016

Årssammanställning 2015