Bad-, båt- och isvett

Svenska Livräddningssällskapet har utvecklat säkerhetskonceptet Bad-, båt- och isvett för att människor ska kunna vistas nära vatten på ett säkert sätt. Konceptet är väletablerat, genomtänkt och använts av såväl myndigheter och skola som andra organisationer som arbetar med vatten.

Upphovsrätt

Svenska Livräddningssällskapets Bad-, båt- och isvettsregler är skapade för att ge människor större möjlighet till ökad säkerhet och en trevligare vistelse nära vatten. Vi ser väldigt gärna att våra regler sprids till så många som möjligt, men det också viktigt att alla vet vart reglerna kommer ifrån, så att man kan lita på dem. Därför är reglerna skyddade av upphovsrätt och får därför aldrig användas i skrift utan att Svenska Livräddningssällskapet nämns. Vid frågor om detta, kontakta info@sls.a.se

Strand- och poolvett under Coronapandemin

Läs mer här

BADVETT - berättar hur du lär dig att känna frihet och trygghet vid badplatser

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Simma längs med stranden.
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet.
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar.
 • Spring inte på bassängkant eller brygga - du kan halka.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten.
 • Lek inte med livräddningsmaterial.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".
 • Meddela alltid var någonstans ni ska bada och när ni tänker komma tillbaka.
 • Undvik solens starka strålar mitt på dagen.

BÅTVETT - berättar hur du uppträder i en båt

 • Använd alltid flytväst
 • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans
 • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för
 • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen"
 • Om du ska rädda en nödställd, ta upp personen i aktern på båten
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd
 • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp
 • Se till att det finns öskar, ankare, livlina, reserv-åra eller paddel i båten
 • Meddela alltid vart ni ska åka och när ni tänker komma tillbaka

ISVETT - berättar hur du klär dig rätt och vilken utrustning du ska ha

 • Var aldrig ensam på isen
 • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen
 • Prova alltid isen med en ispik om du är osäker
 • Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10cm tjock
 • Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag
 • Lär dig var isens svaga punkter är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn
 • Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen"
 • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka

Vädervett

Här har du lära om hur du bör bete dig vid olika väder. Det finns mer kunskap om vädret, om snö, dimma, olika vindstyrkor med mera, som är bra att lära sig. Du kan läsa mer på SMHI:s hemsida
Vädervett ingår i Vädermärket och när du har svarat på dessa frågor till din simlärare så har du klarat Vädermärket:

 • Vad kan du göra för att skydda dig från solen?
 • Varför känns vattnet varmt när det regnar?
 • Vad ska du tänka på när du badar och det blåser mycket
  och det går höga vågor?
 • Om du är utomhus och åskan kommer nära, vad ska du göra då?
 • Vad kan du göra för att inte bli kall?
 • Kan du beskriva vädret idag? Tycker du om det? Varför/varför inte?

Miljövett


Under Miljövett har vi samlat några av de viktigaste punkterna som har med
naturen att göra. Dessa är en sammanfattning av Allemansrätten.
På Naturvårdsverkets hemsida kan du lära dig mer. www.naturvardsverket.se
Miljövett ingår i märket Vågen och när du har svarat på dessa frågor
till din simlärare och har gjort uppgifterna så har du klarat Vågen.

 • Förklara: ”Inte störa, inte förstöra”
 • Vem bor i vassen/tången? - Gå ner under vattnet och undersök!
 • Titta under vattnet. Vad ser du? - Ta upp något från botten.
 • Hur ser botten ut? Är den sandig eller dyig? Vad tror du det beror på?
 • Hur smakar och luktar vattnet i havet/sjön?
 • Beskriv skillnaden mellan sötvatten och saltvatten.

Vill du lära dig mer om vattensäkerhet?

I vår webshop hittar du informationsfoldrar om vattensäkerhet Till webshopen