Bad-, båt- is- och vädervett

Svenska Livräddningssällskapet har utvecklat säkerhetskonceptet bad-, båt-, is- och vädervett för att människor ska kunna vistas nära vatten på ett säkert sätt. Konceptet är väletablerat, genomtänkt och använts av såväl myndigheter och skola som andra organisationer som arbetar med vatten.

Upphovsrätt

Svenska Livräddningssällskapets bad-, båt-, is- och vädervettsregler är skapade för att ge människor större möjlighet till ökad säkerhet och en trevligare vistelse nära vatten. Vi ser väldigt gärna att våra regler sprids till så många som möjligt, men det också viktigt att alla vet vart reglerna kommer ifrån, så att man kan lita på dem. Därför är reglerna skyddade av upphovsrätt och får därför aldrig användas i skrift utan att Svenska Livräddningssällskapet nämns. Vid frågor om detta, kontakta info@sls.a.se

Strand- och poolvett under Coronapandemin

Läs mer här

BADVETT - berättar hur du lär dig att känna frihet och trygghet vid badplatser

Tala om vart du ska och när du tror att du kommer tillbaka

Ta reda på var du hittar livräddningsutrustning

Ha alltid sällskap med dig när du badar

Ha hela tiden uppsikt över varandra

Gå försiktigt på brygga, klippa eller bassängkant

Hoppa och dyk bara om det är tillräckligt djupt

Simma längs med strand eller brygga

Knuffa aldrig i någon eller håll fast någon i vattnet

Undvik att simma under brygga och hopptorn

Ropa bara på hjälp när du verkligen behöver

Använd förlängda armen om du behöver hjälpa någon upp ur vattnet

112 – är lätt att slå

BÅTVETT - berättar hur du uppträder i en båt

Tala om vart du ska och när du tror att du kommer tillbaka

Ta med räddningsutrustning i båten

Använd alltid flytväst

Ha alltid sällskap i båten

Sitt ner i mindre båtar och byt bara plats om du måste

Var rätt antal personer i båten

Använd förlängda armen om du behöver hjälpa någon upp ur vattnet

Om du behöver hjälpa någon upp i båten – ta upp personen i aktern

Om du behöver hjälp: vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna

Om du ramlar i vattnet – stanna vid båten

112 – är lätt att slå

Respektera miljön och andra personer som är på sjön

ISVETT - berättar hur du vistas säkert på isen och vilken utrustning du ska ha

Tala om vart du ska och när du tror att du kommer tillbaka

Kärnis ska vara minst 10cm tjock

Känn till isens svaga punkter

Ta med dig räddningsutrustning på isen

Gå aldrig ut på is om du inte är säker på att den håller

Ha alltid sällskap på och vid isen

Lägg dig på mage om du kommer ut på svag is

Om du hamnar i vattnet – vänd dig om och ta dig upp med hjälp av isdubbarna samma väg som du kom.

Använd förlängda armen om du behöver hjälpa någon upp ur vattnet

112 – är lätt att slå

VÄDERVETT - berättar om hur du bör bete dig vid olika väder

Skydda dig från solen mellan 11.00 och 15.00. Då är UV-strålningen som starkast.

Bada eller åk aldrig båt när det åskar

Om du är ute i naturen när det åskar – sätt dig på huk och kryp ihop som en boll

Om du är blöt eller kall, byt till torra kläder och håll huvud, händer och fötter varma

När det blåser mycket kan vattnet bli vågigt och strömt, flytleksaker och människor kan driva iväg

Vill du lära dig mer om vattensäkerhet?

I vår webshop hittar du informationsfoldrar om vattensäkerhet Till webshopen