Internationellt

Livräddning, simkunnighet och vattenkunskap är internationella angelägenheter och Svenska Livräddningssällskapets värderingar, arbetssätt och mål bygger på internationell standard och gränsöverskridande samarbeten.

International Life Saving Federation

Som en grundbult, är Svenska Livräddningssällskapet medlemmar i International Life Saving Federation (ILS), som är den världsomspännande sammanslutning som ansvarar för livräddning. ILS arbetar med förebyggande av drunkningsolyckor, vattensäkerhet, livräddning, livräddare och sport kring livräddning. Ofattbara 1 200 000 personer dör varje år i drunkningsolyckor i världen, vilket motsvarar en person var trettionde sekund. ILS har över 100 st medlemsorganisationer.

Drunkningssiffrorna i världen är häpnadsväckande och en byggsten i våra mål  att bekämpa drunkning och vattenrelaterade olyckor. ILS arbetar för närvarande med en fyraårsplan, där bl.a. drunkning bland barn och arbete med att säkerställa ”best practice” är två centrala målsättningar. 

Läs mer om vårt internationella arbete

Besök ILS hemsida för mer information om det internationella arbetet och dess arbetsområden.

Besök ILSE hemsida för mer information om samarbetet i Europa.