Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Drunkningsstatistik

Statistik över antal omkomna genom drunkning har inget egenvärde. Sammanställningarna måste utvärderas och analyseras för att vi ska veta var våra insatser kommer att kunna göra störst nytta.

Omkomna genom drunkning under 2018
  jan feb mars april maj juni juli aug sep

okt

nov dec totalt
 Fritidsbåt                      
 Bad                      
 Is                      
 Övriga 4                      
 Fartyg                      
 Fiske                      
 Totalt 14                      15 
                           
 Män 12                      13 
 Kvinnor                      
 Varav barn* 0/0  0/0                       

 * redovisas flickor/pojkar

 
Statistik månadsvis 2018
Klicka på länken för respektive månad nedan så öppnas ett pdf-dokument.
 
Januari Februari
 
 
Mer detaljerad statistik för tidigare år kan du finna på sidorna 2017 2016 , 2015, 2014 och tidigare statistik.