Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Skydda dig – gå en utbildning gratis

Vattensäkerhetssimskola för vuxna innehåller utbildning i vattensäkerhet och simfärdighet för icke simkunniga.

Vattensäkerhetssimskola för vuxna

vattensäkerhetssimskolan för vuxna innehåller utbildning i vattensäkerhet och simfärdighet för icke simkunniga. Att vara simkunnig definierar Svenska Livräddningssällskapet som att; falla i vattnet, få huvudet under och efter att åter tagit sig upp till ytan kunna simma 200 meter på djupt vattnet, varav 50 m på rygg, kunna Bad-, Båt- och Isvett samt hantera nödsituationer i och vid vatten.

Svenska Livräddningssällskapet arrangerar vattensäkerhetssimskola på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vattensäkerhetssimskolan för äldre startade för tio år sedan och intresset för dessa kurser har hela tiden ökat.

Vad är vattensäkerhetssimskola?

Praktisk träning och vattensäkerhetsmomentet. Teoretiska och praktiska genomgångar.Varje kurs består av 10 lektioner à 60 minuter. Antal elever per kurs är 6-8 stycken. Kursen är kostnadsfri för deltagarna.

Välkommen till vattensäkerhetssimskolan. Lättast anmäler du dig genom att kontakta Svenska Livräddningssällskapets regionförbund för respektive kursort. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken "SLS nära dig".