Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Isvett

Var aldrig ensam på isen.

Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen.

Prova alltid isen med ispik om du är osäker.

Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 cm tjock.

Tänk på att nyis, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.

Lär dig var isens svaga platser är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.

Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.

Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen.

Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.

Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen.

 

Kunskap

Det är viktigt att känna till att det  finns olika isar med olika bra bärighet.

Isen ser inte likadan ut överallt.

Känn till isens svaga punkter.

Denna kunskap bör man läsa sig till, prata med kunniga och vana isbesökare.

 

Utrustning

För att ge dig ut på isen är det viktigt att du har lämplig utrustning.

Du behöver bland annat ta med dig: isdubbar, ispik, räddningslina och flythjälp.

 

Sällskap

När man ska bege sig ut på isen ska man alltid ha minst en vuxen kamrat (utrustad med räddningslina) med sig. Det är inte säkert att man klarar av att ta sig upp ur en vak med enbart isdubbar.

Testa din issäkerhet ...

 

För att vara trygg på isen ska du ha med dig säkerhetsutrustning:

-isdubbar

-ispik

-räddningslina

-flythjälp