Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Vårt arbete i skolan

Vårt arbete i skolan

Svenska Livräddningssällskapet samarbetar mycket med skolan i Sverige. Vi står till exempel bakom Barnens Livräddningsskola som vi tillsammans med våra samarbetspartners Strålsäkerhetsmyndigheten, Sjösäkerhetsrådet/Transportstyrelsen och Sweboat ger ut gratis till alla klasser i år 1 till 3. Vi har också mycket material som du kan använda i din undervisning t ex Matte och Svenska i simhallen. Läs mer under respektive underrubrik till vänster.