Kontaktuppgifter

Ordförande, pressfrågor
Mia Örn Lagerqvist 
 

Regionförbundet är verksamt sedan 1951, då det blev det första länsförbundet i Simfrämjandet.

Vi samarbetar med regionförbunden i Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping och Skåne och i ett nätverk som heter Region Syd. Bland annat när det gäller anordnandet av simlärar- och livräddarutbildningar.

I Kalmar län finns många fina havsstränder och insjöar för bad. Vi arbetar intensivt för att dessa ska vara så säkra som möjligt för alla som vistas vid och i vatten. Säkerhetsutrustning i form av livbojar och livräddningsposter ska finnas vid alla större badplatser och bryggor.

På flera orter i länet har vi kostnadsfria självskyddssimskolor för vuxna i samarbete med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Sedan 1984 arrangerar regionförbundet årligen en propagandatävling ”Simma till Lucia” mellan länets simhallar. Det gäller att under ca 3 veckor fram till Luciadagen avlägga så många simborgarprov som möjligt i förhållandet till folkmängden i kommunen.

Regionförbundet har som mål att verka för vattensäkerhet i länets alla kommuner.