Youth Camp Ungdomsledarskapsutbildning

Svenska Livräddningssällskapet erbjuder en utbildning för dig som är ungdom och är engagerad inom livräddning hos Svenska Livräddningssällskapet. Du har här möjligheten att deltaga i en utbildning som ger dig en grund i ledarkunskap, för att sedan hålla i egna Youth camps i din lokalförening eller i ditt regionförbund.

Vid Youth Camps får ungdomar chans att uppleva sjö- och strandliv som en viktig del av friluftslivet och att lära sig om viktiga åtgärder för att främja, förebygga och avhjälpa olyckor i, på och vid vatten.

För att kvalitetssäkra processen är det nödvändigt att säkerställa att våra ledare som arbetar med barn och ungdomar har en grundutbildning. För att svara upp mot dessa krav behöver SLS stärka grundkompetens utifrån sakkunskap, bemötande, pedagogik och metodik hos organisationens ledare. Syftet med utbildningen är att främja fler ungdomars möjlighet att delta i lokala Youth Camps ledda av certifierade ledare i Norden. Dessa Youth camps har utgångspunkt i ett förebyggande säkerhets- och trygghetsperspektiv i samband med friluftsliv i, på och vid vatten. Att ungdomarna får folkbildning samt kommer nära hav och natur genom rörelse och folkhälsa.

Barn och ungdomar som deltar i våra Youth camps ska erbjudas en rolig och utmanande verksamhet. Det finns mål att sträva emot vilket ger goda
förutsättningar för att barn och ungdomarna ska bli stimulerade att delta. Genom materialet kan deltagarna sträva mot högre mål och få utvecklas inom
livräddningen.

Kostnadsfri för lokalförening samt regionförbund.

Förkunskapskrav:

 • Fyllda 16 år
 • Elitdelfinen silver
 • Aktiv inom en lokalförening eller regionförbund
 • Medlem i Svenska Livräddningssällskapet
 • Rekommenderad av sin lokalförening eller regionförbund
 • Du ska intyga att du har hälsa att genomföra Svenska Livräddningssällskapets utbildning. Hälsodeklaration

 

Utbildningsinnehåll: 

 • SLS som organisation
 • Att vara ledare
 • Deltagaren
 • Gruppen
 • Verksamheten
 • Att planera och genomföra en Youth camp
 • Livräddningsövningar
 • Pedagogik

Teori och praktik.