Utbildning för pedagogisk verksamhet 

 

Simlärarutbildning för pedagogiska verksamheter 

Gå en komprimerad simlärarutbildning som är speciellt anpassad för dig som är utbildad pedagog i skolans värld och är i simhallen med dina elever, förskola såsom skola. Få en inblick i Svenska Livräddningssällskapets tolkning av kunskapskraven i LGR11.  

 

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och kommer bland annat att innehålla: 

Teori om vattensäkerhet, kunskapskraven i LGR 11 kopplat till simningen i ämnet idrott och hälsa, första hjälpen samt lektionsplanering. 

Praktiska moment i vattnet såsom vattenlivräddning för dig som ansvarig pedagog, vattenvana och simteknik, livräddning i undervisningen.  

 

Utbildningen är 3 dagar och arrangeras på uppdrag av skolor eller andra pedagogiska verksamheter. Kontakta jill.afedholm@sls.a.se för intresseanmälan samt offert. 

 

Inspirationsdag för pedagoger 

Svenska Livräddningssällskapet erbjuder en inspirationsdag för dig som jobbar inom skolans värld och är i simhallen med dina elever. Dagen är både teoretisk och praktisk och kommer att innehålla Svenska Livräddningssällskapets tolkning av kunskapskraven i LGR 11 kopplat till simningen i ämnet idrott och hälsa, vattensäkerhet, första hjälpen och olika vattenmoment såsom simteknik och livräddning.  

 

Utbildningen arrangeras på uppdrag av skolor eller andra pedagogiska verksamheter. Kontakta jill.afedholm@sls.a.se för intresseanmälan samt offert.