Simundervisning för vuxna, fortbildning

Förkunskapskrav

– Simlärare

Delmoment

- Vad behöver jag som vuxensimlärare?
- Mål med simundervisningen
- Hur lär sig vuxna? (inlärning hos en vuxen)
- Vattenvana
- HLR
- Vattensäkerhetssimskola

Denna utbildning är huvudsakligen teoretiskt inriktad.        

8 timmar

Riktpris
Riktpriset för Svenska Livräddningssällskapets kurs simundervisning för vuxna, fortbildning är  1 500 kr, men priset kan variera på olika ställen i landet. Se specifik kursinformation nedan, eller hör av dig till kontaktpersonen för utbildningen för mer information.

För ytterligare information om respektive kurs, markera datum för kurstillfället till höger.