Simlärarutbildare

Utbildningen vänder sig till dig som är simlärare idag och vill utbilda andra till simlärare. 

Förkunskapskrav

  • Instruktör i Första hjälpen
  • Instruktör HLR vuxen, hjärtstartare
  • Instruktör HLR barn
  • Simlärarutbildning
  • Minst 400 timmar som simlärare
  • Praktik som utbildare
  • Enskild medlem i Svenska Livräddningssällskapet
  • Blivit rekommenderad av ditt regionförbund eller din lokala förening om regionförbund saknas

Kurstid: 35 timmar