Poollivräddarutbildare

Utbildningen vänder sig till dig som är poollivräddare och vill utbilda andra till poollivräddare.

Förkunskaper

  • Instruktör Första hjälpen
  • Instruktör HLR vuxen, hjärtstartare
  • Instruktör HLR barn
  • SLS poollivräddarutbildning
  • Tjänstgjort som poollivräddare minst 1000 timmar i badanläggning inomhus eller utomhus
  • Praktik som utbildare
  • Blivit rekommenderad av ditt regionförbund eller din lokala förening om regionförbund saknas

 

Kurstid 35 timmar