Fortbildning småbarnssim

Fortbildning för utbildade simlärare och/eller babysimskoleinstruktörer som ska bedriva småbarnssim, utbildning i vattenkunskap - förberedande simundervisning. Småbarnssim riktar sig till föräldrar med barn 2-4 år som tillsammans med sitt barn lär vattenkunskap mot ökad vattensäkerhet.

Förkunskapskrav:

  • Medlem i Svenska Livräddningssällskapet
  • Intyg på genomgången simlärarutbildning eller babysimskoleutbildning