Fortbildning för Sim-/Poollivräddarutbildare inom Utomhuspedagogik och Simkunnighet för nyanlända

Nu går projekten Utomhuspedagogik och Simkunnighet för nyanlända in i slutfasen. Det är dags att utbilda er utbildare i materialen för att regionförbunden ska kunna ta vid och utbilda i dem och för att innehållet på så vis ska leva vidare. Vi bjuder därför in till fortbildning på SLS kansli i Bromma sista helgen i mars. Projekten står för resa och hotell (en natt) och ni som utbildare bjuder på er tid.

Lördagen ägnar vi åt den nya sommarsimskolan och utomhuspedagogik. Syftet med projektet har varit att uppdatera och revidera SLS upplägg för sommarsimskola. Det ska härefter ingå i SLS simlärarutbildning, och kommer också att kunna ges som fortbildning för simlärare och andra pedagoger. (Har du inte möjlighet att gå nu kommer ett nytt tillfälle i höst.)

Söndagen ägnar vi åt utbildningen Vattensäkerhetsinformatör, vilken tagits fram inom ramen för projektet Simkunnighet för nyanlända. Tanken är att utbildningen i framtiden ska ingå som en fristående del i SLS utbildningsbank. Målet är att såväl simlärar- som poollivräddarutbildare, och också andra inom regionförbunden, ska kunna utbilda i det här både internt och externt.

Slutligen kommer det också på söndagen att finnas möjlighet för dem som inte kunde närvara på utbildarkonferensen i oktober förra året att ta igen den viktigaste informationen.

Helgen ser ut som följer:

Lördag 30/3  10.00-18.00   Utomhuspedagogik (inkl. lunch och fika)
                      19.00-            Gemensam middag

Söndag 31/3 08.30-12.30   Vattensäkerhetsinformatör
                      12.30-13.30   Lunch
                      13.30-16.00   Uppdatering från utbildarkonferensen i oktober 2018

Anmälan till utbildningen gör du senast 8 mars.

Bokar resa gör du själv och skickar in reseräkning.

 

Vid eventuella frågor kontakta Mona Lisa Wernesten, monalisa.wernesten@sls.a.se