Fortbildning Livräddare

Utbildningen är en kompetensutveckling för dig som redan är havslivräddare och vill öva lite mer.

Förkunskaper

  • Godkänd havslivräddarutbildning
  • Medlem i Svenska Livräddningssällskapet

 

Kursinnehåll

Fortbildning i

  • Bräda, hantering, paddling och räddning
  • Båt, att köra, rädda och hantera båten
  • Jeep, att köra på olika underlag samt hantera jeepen och dess utrustning