OBS! Denna utbildning är endast för utbildare inom Svenska Livräddningssällskapet!

Under fredagen, lördagen och söndagen den 5-7 oktober 2018 får ni tal del av föreläsningar inom bland annat:

Fredag:

10.00 - 15.00 Fortbildning simkunnighet för nyanlända För alla simlärarutbildare

15.30 - 17.30 Möte för alla Vattensäkerhetsansvariga 

 

Lördag:

10.00-12.00   Nytt utbildningsmaterial, AA-projektet och utomhuspedagogik  simlärar- och babysimutbildare

13.00-15.00   Kompetensutveckling, en ny fortbildning Alla simlärar- och babysimutbildare

15.30-16.30   SLS, nya hemsidan och utbildarmanualen Alla utbildare

16.30-18.30   RFSL Alla utbildare

 

Söndag:

8.30-10.30     Första hjälpen Alla

11.00-12.00   SLS värdegrund Alla

13.00-16.00   Lyfta blicken internationellt Livräddarutbildare

Nationella riktlinjer, drunkning och strömmar Livräddarutbildare

Revidering  av material Livräddarutbildare