CH-utbildning

Utbildningen är en kompetensutveckling för dig som byggt upp erfarenhet som livräddare och syftar till att du skall kunna tjänstgöra som biträdande bevakningschef - CH. 

Förkunskaper

 • Godkänd havslivräddarutbildning
 • Erfarenhet från bevakad strand
 • Medlem i Svenska Livräddningssällskapet

 

Kursinnehåll 

 • Organisation och ledning
 • Strandnära räddning
 • Räddningstjänstlagen
 • Allmänt personalansvar
 • Kvalitetssyn
 • Ansvar vid olycka och försäkringsfrågor
 • Fortbildningsfrågor och övningsprogram
 • Larm- och tjänstgöringsrutiner
 • Briefing och krishantering
 • Policy om mobbning och kränkning
 • Fotografering i organisationen
 • Räddningsspel och ledningsarbete
 • Instruktörstips om RIB-båt, rescue board, fordonsteknik
 • Pedagogik