Barn i behov av särskilt stöd, fortbildning

Förkunskapskrav

  • Utbildad simlärare
  • Medlem i Svenska Livräddningssällskapet