Barn i behov av särskilt stöd, fortbildning

Fortbildning för dig som arbetar med barn i behov av särskilt stöd.

Förkunskaper

  • Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll:

  • En fördjupning i funktionsnedsättningar och diagnoser
  • Hur du planerar en simlektion och lär dig hantera svåra situationer
  • Att se och bemöta varje elev utifrån dess egna förutsättningar och behov

 

Riktpris
Riktpriset för Svenska Livräddningssällskapets kurs Barn i behov av särskilt stöd, fortbildning är  1 500 kr, men priset kan variera på olika ställen i landet. Se specifik kursinformation eller hör av dig till kontaktpersonen för utbildningen för mer information.

För ytterligare information om respektive kurs, markera datum för kurstillfället till höger (eller nedanför om du tittar i mobilen).