Fortbildning - Barn i behov av särskilt stöd

Förkunskapskrav

  • Utbildad simlärare
  • Medlem i Svenska Livräddningssällskapet