Barn i behov av särskilt stöd, fortbildning

Fortbildning för dig som arbetar med barn i behov av särskilt stöd.

Materialet är under bearbetning, mer information om utbildningens innehåll kommer i början av augusti.