Barn-HLR instruktör

Förkunskapskrav

  • Genomfört godkänd Livräddande första hjälp till barn - Grundkurs.
  • Medlem i Svenska Livräddningssällskapet


Kursinnehåll

  • Introduktion
  • Instruktörshandledning
  • Pedagogik
  • Organisationskunskap
  • Genomgång och rengöring av övningsdockor

 

Kurstid
8 timmar

 

Pris
Priset kan variera på olika ställen i landet. Se specifik kursinformation nedan, eller hör av dig till kontaktpersonen för utbildningen för mer information.

För ytterligare information om respektive kurs, markera datum för kurstillfället till höger.