Barn-HLR grund

I grundkursen Barn-HLR lär du dig hur du gör hjärt-lungräddning på barn under ett år, samt på ett större barn, upp till pubertetsåldern. Du lär dig också hur du ska göra om ett barn satt i halsen.

Målet med utbildningen

  • Medvetande kontroll
  • Andningskontroll
  • Tecken på cirkulation
  • Stabilt sidoläge
  • HLR
  • Ringa 112
  • Behandla ett luftvägsstopp

Kursinnehåll

  • Hjärtstopp hos barn
  • Luftvägsstopp
  • Allvarlig akut sjukdom, detta är en teoretisk tilläggsdel som ej är obligatorisk

Du ska kunna tekniken för ovanstående samt vara motiverade att starta återupplivning. Tekniken för HLR beror på barnets ålder. Kursen kan delas upp i de olika åldersklasserna, 0 - 1 år eller 1 år - pubertet. Under kursens gång kommer du att öva parvis. Övningarna sker parallellt på baby- och juniordocka.

Riktpris
Riktpriset för Svenska Livräddningssällskapets kurs för HLR-barn är 750 kr/person eller 4 500 kr/grupp, men priset kan variera på olika ställen i landet. Se specifik kursinformation nedan, eller hör av dig till kontaktpersonen för utbildningen för mer information.

För ytterligare information om respektive kurs, markera datum för kurstillfället till höger.