Vattensäkerhetssimskola

Vattensäkerhetssimskola för vuxna och barn innehåller utbildning i vattensäkerhet och simfärdighet för icke simkunniga. Svenska Livräddningssällskapet arrangerar vattensäkerhetssimskola på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Kurserna är kostnadsfria.

För vuxna och barn

Vattensäkerhetssimskola är praktisk träning av vattensäkerhetsmomentet för vuxna och barn och innehåller både teoretiska och praktiska genomgångar.Varje kurs består av 10 lektioner à 40 minuter. Antal elever per kurs är 8 stycken. Kursen är kostnadsfri för deltagarna.

Du anmäler dig genom att kontakta Svenska Livräddningssällskapets regionförbund för respektive kursort. Kontaktuppgifter hittar du här

De olika kurserna 

  • Vattensäkerhet och simkunnighet barn 5-19 år – särskilda insatser
  • Vattensäkerhet och simkunnighet för vuxna
Cirka två miljoner svenskar uppger att dom inte kan - eller är osäkra på om de kan simma 200 meter
Foto: Robert Kneschke

Foto: Robert Kneschke

Vattensäkerhetssimskolan genomförs med stöd av: